Soalan Lazim

Kategori: Portal RADARS

Jawapan:

Resources atau sumber merujuk kepada jenis fail data yang dimuat naik ke sistem seperti data teks, data tabular, HyperText Markup Language (HTML), JavaScript Object Notation (JSON) dan Extensible Markup Language (XML).

Jawapan:

Datasets merujuk kepada setiap jenis data serta metadata. Manakala metadata adalah deskripsi atau pernyataan setiap datasets seperti "Siapa, Apa, Bila, Di mana, dan Mengapa''. Untuk makluman, datasets yang dimuat naik telah mematuhi Data Catalog Vocabulary (DCAT) dan skema Projek Data Terbuka.