Hakcipta

Hak cipta portal RADARS dan kandungannya adalah terhad kepada maklumat, teks, imej, grafik, fail bunyi, fail video dan susunannya, dan bahan-bahan di dalamnya, dimiliki oleh Kerajaan Malaysia kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah suai, disalin, diedarkan, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan semula, diterbitkan, dilesenkan, dipindahkan, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI).